*** PLEASE DO NOT TOUCH AGAIN THE FOLLOWING CODE !!!! ***

Bodø

50° År 1969-2019

Svømmeklubb

...bli med oss!

Årsmøte Bodø svømmeklubb 27.april kl.1830

Postet av Bodø Svømmeklubb den 20. Apr 2016


Da har vi fått endelig fått på plass årsregnskapet for 2015 å er klar for årsmøte.

Legger ved regnskap og styrets forslag til budsjett 2016.

Legg merke til at det er kommet ut en ny lovnorm som er vedtatt av idrettsstyret som idretslag må ta til seg, dette ligger inn som sak 6.

BSK sin nye klubbhåndbok som er utviklet, å som vil bli oppdatert etter endringer fattet av årsmøte(medlemsavgift) eller styret.
Innkalling til årsmøte i Bodø Svømmeklubb

onsdag 27.april 2016 kl.1830 Bodin VGS

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden,

3, Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4, Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand,

6. Vedta ny lovnorm for Bodø svømmeklubb

7. Behandle forslag og saker.

8. Fastsette medlemskontingent.

9. Vedta idrettslagets budsjett.

10. Vedta BSK klubbhåndbok.

11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

12. Foreta følgende valg:a) Leder og nestlederb) 6 styremedlem og 1 varamedlemc) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf, pkt. 9.d) 2 revisorere) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett,f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet, Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Styret konstituerer seg ved første styremøte etter årsmøtet, Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.'

Årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig på forespørsel en uke før årsmøtedato. De legges også ut på hjemmesiden.

Bodø 24.01.16 For styret i Bodø Svømmeklubb

Kenneth Olaussen(sign) Leder


Bodø svømmeklubb - introduksjon og klubbregler.pdf

Budsjett BSK 2016.pdf

Årsregnskap2015 BSK.pdf

lovnorm-for-BSK.docx

Årsmelding 2015.pdf0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline