*** PLEASE DO NOT TOUCH AGAIN THE FOLLOWING CODE !!!! ***

Bodø

50° År 1969-2019

Svømmeklubb

...bli med oss!

Forsikring / Lisens

Postet av Bodø Svømmeklubb den 5. Okt 2015Norges Svømmeforbund fortsetter avtalen med Idrettens Helsesenter og Gjensidige.
Ordningen med at belastningsskader dekkes på lik linje med andre skader er svært gledelig for alle aktive i svømmeidretter.

Alle som betaler lisens har tilgang til Skadetelefonen, telefonnummer 02033, som er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet. Skadetelefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Åpningstider er alle dager 09.00–21.00.
Ved skade skal man ringe og melde inn skaden til Skadetelefonen på 02033 umiddelbart.

I tillegg får alle med en skade behandlingsgaranti (ulik garanti ift lisenstype), kvalitetssikret behandlernettverk, og spiseforstyrrelser og sammensatte symptomer er også en del av forsikringsordningen.

Ytelser og vilkår
Vilkårene for 2016 er ytterligere forbedret sammenlignet med 2015.
Den eneste forskjellen mellom grunnlisens og utvidet lisens er behandlingsgarantien på 3 måneder for grunnlisens, og 3 dager for utvidet lisens.
Fullstendige ytelser og vilkår ser du her.

Lisenssummer 2016
Lisenssummer 2016 er som følger (uendrede priser i forhold til 2015):
Kr 350,- for 10-12 års lisens (utøvere født 2004, 2005 og 2006)
Kr 600,- for grunnlisens (utøvere født 2003 og tidligere)
Kr 900,- for utvidet lisens (valgfritt for alle, dvs utøvere født 2006 og tidligere)
Kontonummer 7874.06.70025.

Kid-nummer:
De som betalte lisens for klubben i 2015 vil automatisk få nytt kid-nummer, som benyttes til betaling av lisens for 2016. Kid-nummer og utøveroversikt finnes på klubbens lisensside på internett, slik det har vært siden 2003.


Hvorfor lisens?
NSFs medlemsklubber har vedtatt på svømmetinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser i NSF må ha gyldig startlisens (NSF lover og regler – L 15).
Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (10-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen, og derfor er denne lisensen rimeligere enn grunnlisens og utvidet lisens).

Hvem skal betale lisens
De som skal delta på approberte stevner/konkurranser betale lisens (jfr L 24), men også øvrige utøvere i klubbene over 12 år kan løse lisens og dermed bli forsikret (utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen).

Lisensens gyldighet
Lisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret.
Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne.

Generell informasjon
Fra og med mandag 21. desember 2015 vil det være anledning til å kunne betale lisens som gjelder for kalenderåret 2016. Ingen får tilsendt giro.

Nye utøvere
Klubber må registrere nye utøvere på egen hånd - husk riktig fødselsdata og adresse!
Utøvere som vil betale lisens må ta kontakt med sin klubb for å få oppgitt kid-nummer som man skal bruke ved betaling.

Adresser
Husk å oppdatere adressene til utøverne inne på "Persondata" på klubbens lisensside, slik at de får tilsendt bladet Norsk Svømming.

Innlogging
Slik det har vært siden august 2011:
Alle klubber må ha en person som er registrert som ”Lisensansvarlig”.
Denne personen må logge seg inn personlig via SportsAdmin – deretter kan man gjøre alt som man har gjort tidligere. Hvis noen klubber ikke har registrert lisensansvarlig, så ta kontakt med NIF sin klubbsupport, som hjelper dere; tlf 03615.
0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline