*** PLEASE DO NOT TOUCH AGAIN THE FOLLOWING CODE !!!! ***

Bodø

50° År 1969-2019

Svømmeklubb

...bli med oss!

Politiattest

Postet av Bodø Svømmeklubb den 26. Aug 2015


Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.


Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad

innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


I Bodø svømmeklubb betyr dette i praksis at alle som skal være reiseledere, være på bassengkanten, hjelpe til i garderober, være badevakt / badevaktassistent, trener, eller være styremedlem må fremskaffe vandelsattest.


Politiattest-ansvarlig i Bodø svømmeklubb er:
Linda Sjåfjell
linda.sjafjell@nord.no

Mobil : 99 16 10 03                   

Last ned skjema her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/


Taushetsplikt

Politiattest-ansvarlig har taushetsplikt overfor uvedkommende

i forhold til de opplysninger klubben får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller

tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om

seksualforbrytelser overfor barn. Innhenting av politiattest er gratis.


Saksgangen:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av søker og undertegnes av Alf Langnes og den søknaden gjelder for. Klubben sender søknaden til politiet (i Vardø).

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes

ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til enten Linda Sjåfjell, Leder Ivar Vindvik eller nestleder Gunnhild Grand Pedersen

Svømmegruppa skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver

som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


sak oppdatert 28.01.2019 - Cato


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline