Politiattest

Postet av Bodø Svømmeklubb den 26. Aug 2015Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


I Bodø svømmeklubb betyr dette i praksis at alle som skal være reiseledere, være på bassengkanten, hjelpe til i garderober, være badevakt / badevaktassistent, trener, eller være styremedlem må fremskaffe vandelsattest.


Politiattest-ansvarlig i Bodø svømmeklubb er:
Alf Langnes
Konstituert nestleder
Mobil : 45 66 11 87Last ned skjema her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/


Taushetsplikt

Politiattest-ansvarlig har taushetsplikt overfor uvedkommende
i forhold til de opplysninger klubben får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller
tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om
seksualforbrytelser overfor barn. Innhenting av politiattest er gratis.Saksgangen:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av søker og undertegnes av Alf Langnes og den søknaden gjelder for. Klubben sender søknaden til politiet (i Vardø).

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes
ikke til idrettslaget.3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Alf Langnes.
Svømmegruppa skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver
som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline