*** PLEASE DO NOT TOUCH AGAIN THE FOLLOWING CODE !!!! ***

Bodø

50° År 1969-2019

Svømmeklubb

...bli med oss!

Bodø Svømmeklubb er Nord-Norges nest største svømmeklubb. Klubben har over 500 medlemmer. Disse er fordelt på svømmekurs for barn, ungdom og voksne, samt konkurransesvømmere opp til godt nasjonalt nivå. BSK er en klubb i vekst, og ambisjonene er store. I tillegg til svømmekurs og svømmetrening drifter klubben på dugnad offentlig bading for publikum i bassenget på Bodin Vgs. Klubben feiret i nylig sitt 50- årsjubileum, og har siden 1969 vært en godt synlig aktør i bybildet. Bodø-regionen er i sterk vekst og har mange spennende utviklingsprosjekter i emning så som ny by – ny flyplass og europeisk kulturhovedstad i 2024. Bodø kommune bygger også et hypermoderne nasjonalt konkurransebasseng på 25 meter og 8 baner som er planlagt ferdig og klar til bruk i 2024. Klubben har derfor tatt mål av seg til å arrangere kortbane NM i 2024 som en del av satsingen til europeisk kultur hovedstad.


Trenere:

Vi trenger å forsterke vårt trenerkorps for flere av treningsgruppene. Treningene avholdes i svømmehallen ved Bodin Videregående skole ettermiddager og kveld fra kl.16 og utover på hverdager. 

Instruktører:

Våre populære svømmekurs følger kurstrappa til Norges Svømmeskole. Gruppene består av svømmere på ulike nivå. Det betyr at du må kunne kommunisere godt med barn og ungdom på ulike alderstrinn.

Kursene går i svømmehallen ved Bodin Videregående skole samt Hunstad Ungdomsskole  ettermiddager og kveld fra kl.16 og utover.

______________________________________________________________________________________________

Klubben ønsker søkere som kan

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere treninger både i vannet og på land.
 • Følge opp svømmere på stevner og treningssamlinger.
 • Inngå som en del av klubbens samlede trenerteam og delta på trenermøter
 • Bidra til å følge opp/revidere klubbens strategi for sportslig satsning både for rekrutteringsgrupper så vel som elitegruppen ved å dele sin kompetanse.
 • Bidra til et godt klubbmiljø og kameratskap.

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Dokumentert faglig kompetanse, både teoretisk og praktisk
 • Stort engasjement for svømmesporten og gode samarbeidsevner 
 • Bidra til en god dialog med utøvere og foresatte
 • Ha godt humør og stå på vilje
 • Må kunne fremvise gyldig politiattest

Vi kan tilby

 • Trenerutdannelse og kurs via Norges Svømmeforbund
 • Hyggelige kollegaer og arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale

Tiltredelse og lønn

 • Startdato: snarest
 • Lønn etter avtale
 • Å være svømmetrener og -instruktør passer ypperlig for studenter!

Er DU den vi søker?

Ta kontakt på Epost: post@bodo-svommeklubb.no

Postadresse: postboks 639,  8001 Bodø - Org.nr: 975666476 Web: Bodø SvømmeklubbBodø Swimming Club (BSC) is Northern Norway's second largest swimming club. The club has over 500 members which are divided into swimming courses for children, young people and adults, as well as competitive swimmers up to a national competitive level. BSC is a fast growing club in terms of members, and the ambitions are great. In addition to swimming lessons and swimming training, the club runs a public bath for the general public in the pool at the Bodin College. The club recently celebrated its 50th anniversary, and since 1969 it has been a well-visible player in the cityscape. The region of Bodø is growing rapidly and has many exciting development projects in the pipeline, such as 1) new city - new airport and 2) The European Capital of Culture in 2024. Bodø municipality is also building a state-of-the-art national competition pool of 25 meters and 8 courses planned and ready for use in 2024. The club has therefore set itself the goal of arranging the short course NM (National Championship) in 2024.