*** PLEASE DO NOT TOUCH AGAIN THE FOLLOWING CODE !!!! ***

Bodø

50° År 1969-2019

Svømmeklubb

...bli med oss!

Ord og uttrykk

 • @: F.eks. 5x100 @ 1'30". Dette betyr intervall på 1 minutt og 30 sekunder. Dette er tiden det skal gå mellom start på hver 100 meter
 • Aerob trening: Når du trener med lav intensitet får kroppen tilgang på nok oksygen til at den klarer å kvitte seg med melkesyren som produseres underveis. Da snakker vi om aerob trening.
 • Anaerob trening: Trener du med en så høy intensitet at kroppen produserer mer melkesyre enn den klarer å kvitte seg med, snakker vi om anaerob trening. Denne opphopningen av syre gjør at vi kjenner oss mer og mer stive i muskulaturen.
 • Antagonist: Antagonisten til biceps er triceps. Antagonisten til fremside lår, er bakside lår. En antagonist er den motsatte muskelen til en annen muskel på kroppen.
 • Approbert: Svømmer som deltar i konkurranse med rangering. Vanligvis svømmere som er 11 år eller eldre. I Bodø Svømmeklubb vil dette som regel være en del av svømmerne i gruppe 3, samt alle svømmere fra gruppe 1 og 2.
 • Årsklassemønstring: Dette er svømmingens ungdomsmesterskap. Det konkurreres i årsklassene 13, 14 og 15 år. Man legger sammen poengsummene fra følgende øvelser: 100 Butterfly, 200 Rygg, 200 Bryst, 400 Fri og 200 Medley
 • Bryst: Bryst er den tregeste av de fire svømmeartene brukt i moderne konkurransesvømming, og er også den svømmearten som blir lært i den norske grunnskolen. Utgangsposisjonen for et brysttak er en svømmer som ligger på magen med ansiktet i vannet, armene over hodet og benene samlet. En syklus begynner ved at begge armene trekkes til siden til begge er i ca. 30 graders vinkel ut i fra kroppens lengdeakse. Armene føres så innover mot kroppens brystkasse for så å fremføres fra brystet tilbake til utgangsposisjonen. Denne trekantbevegelsen danner en syklus i brystsvømming. Bensparkene i svømming gjøres ved at benene trekkes opp under kroppen ved å bøye i hofter og knær, og ved at foten vris utover. I denne fasen skapes det ingen fart fremover. Mens benene er trukket opp under kroppen føres de utover fra kroppens lengdeakse og farten genereres så ved at benene strekkes ut samtidig som de føres innover mot kroppen igjen. Det er kun lov med ett benspark pr. armtak i bryst, og fartsfasen i bensparket kommer når armene er i ferd med å føres fremover til utgangsposisjonen igjen. Det må pustes en gang pr. armtak i bryst, og dette kommer når armene er i ferd med å føres tilbake til syklusens utgangsposisjon.
 • Butterfly: Butterfly er den nest raskeste av de fire svømmeartene som blir brukt i moderne konkurransesvømming. Utgangsposisjonen for et butterflytak er en svømmer som ligger på magen med ansiktet i vannet, armene over hodet og bena samlet. En syklus begynner ved at overkroppen senkes ned i vannet, hvor armene samtidig forblir i overflaten. Armene trekkes så samtidig langs kroppen bakover til armene er samlet inntil overkroppen. Fremføring av armene foregår samtidig og over vannet til man kommer tilbake til utgangsposisjonen og en ny syklus starter. Normalt tas det to benspark i løpet av en syklus. Det første og kraftigste kommer når armene trekkes gjennom vannet, og det andre litt mindre kraftige kommer under fremføringsfasen over vannet. Begge bena sparker samtidig. Pusting på butterfly foregår enten til siden eller fremover der pusting på hvert tak, eller hvert andre tak, er det mest vanlige.
 • Distance per stroke: den avstanden svømmeren tilbakelegger på ett armtak
 • Drill: Drill kan ses på som en form for utvidelse av oppvarmingen. Det er sjelden intervall-tider tilknyttet drill-sett, slik at du kan fokusere på teknikk, uten å tenke på fart eller hvile. Vær hele tiden oppmerksom på å strekke ut takene riktig, og konsentrer deg om kroppens posisjon og form i vannet. La pulsen stige sakte. Du bør ha ca. 10-15 sekunders hvile mellom hver øvelse i drill settet.
 • FINA: Det internasjonale svømmeforbundet
 • Fri: Crawl (fri) er den raskeste av de fire svømmeartene som blir brukt i konkurransesvømming. Utgangsposisjonen for et crawltak er en svømmer som ligger på magen med ansiktet i vannet, armene over hodet og bena samlet. En syklus begynner ved at den ene av armene trekkes bakover gjennom vannet. Når taket i vannet er gjennomført og armen ligger langs overkroppen, begynner fremføringsfasen hvor armen føres tilbake i utgangsposisjon over vannet. Helt i begynnelsen av fremføringsfasen begynner svømmeren å trekke arm nr. 2 gjennom vannet, og slik fortsetter det. Benspark foregår kontinuerlig og gjøres ved å plaske bena i vannet. Sparket begynner i hoften, knærne skal være stive og anklene fleksible. Pusting foregår til siden der pusting pr. andre og tredje tak er det mest vanlige.
 • FRIM: Individuell medley, hvor du svømmer fri i stedet for butterfly. Du svømmer altså svømmeartene Fri, Rygg, Bryst, Fri
 • HPX: Trening med begrenset tilgang på oksygen, noe som forårsaker sammentrekning av blodkar, som igjen trener musklene opp til å jobbe mer effektivt med det oksygenet som til en hver tid er tilgjengelig. Et eksempel på slik trening kan være å svømme 8 x 25 fri uten pust. Når HPX betegnelsen benyttes i treningsprogram angir den hvor mange tak som skal svømmes uten pust. Dvs. HPX 5 betyr pust hvert. 5. tak
 • IM: Alle svømmeartene i samme øvelse i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og fri. Dette betyr altså at dersom øvelsen er 200 IM, svømmer man 50 m butterfly, 50 m rygg, 50 m bryst og avslutter med 50 m fri.
 • Innsvømming: Lett oppvarming som gjennomføres i forkant av stevner.
  Stevnearrangør setter av innsvømmingstid og baner til de enkelte svømmeklubber.
 • Intervalltrening: Intervall er et fellesbegrep for en treningsform i forbindelse med utvikling av fysisk utholdenhet. I motsetning til kontinuerlig arbeid så veksler man mellom arbeid og pauser. Fartslek er også et godt begrep, som betyr at man veksler mellom å holde et høyt og et lavt tempo. Man snakker da gjerne om treningsintensitet, om denne er høy eller lav.
 • Klubbstevne: Svømmestevne som ikke er åpent for andre enn klubbens medlemmer. Personlige rekorder (eller andre rekorder) vil derfor ikke være gyldige på offisielle lister
 • Kortbane: 25-meters basseng
 • Landsdel årsklassemønstring: Dette er den regionale varianten av ÅM. Årsklassene det konkurreres i er 11 - 15 år. For årsklassene 13-15 fungerer LÅMØ som direkte kvalifisering til årsklassemesterskapet (ÅM).
 • Langbane: 50-meters basseng
 • LM: Brukes om medley stafetter, hvor man svømmer i rekkefølgen rygg, bryst, butterfly og fri. I 4x100 LM vil første etappe være 100 m rygg, 2. etappe være 100 M bryst, 3. etappe være 100 M butterfly og 4. og siste etappe være 100 m fri.
 • Masters: Masters er svømmere eldre enn 25 år og opp til 100.
 • Medley: Alle svømmeartene i samme øvelse, ulik rekkefølge for individuell medley og lag medley (se under IM og LM i denne ordlisten).
 • Melkesyre: I fravær av oksygen, som f.eks. ved anaerob trening, vil kroppen bryte ned muskelsukkeret (glykogen) vha. en prosess som produserer et syreavfall som kalles laktatsyre (også kjent som melkesyre). Musklene vil begynne å verke etter hvert som laktatsyren samles opp og kroppen ikke klare å transportere syren bort fra musklene.
 • Negativ splitt: Andre halvdel av distansen svømmes raskere enn første halvdel. Hvis du f.eks. svømmer 600 m, og svømmer første 300m på 4 minutter, svømmer du siste 300 meter på 3 45.
 • Oppvarming: I bassenget er dette den rolige starten på treningsøkta. Bruk denne delen av treningen til å få kroppen i gang. Svøm i et rolig tempo. Dette er også tiden for å justere svømmebriller, padlere o.l.
 • Poeng: For å kunne sammenligne tider mellom de ulike øvelsene i svømming benyttes et internasjonalt poengsystem, hvor man tar utgangspunkt i snittet av de 8 beste tidene i verden i den aktuelle øvelsen, og lar dette være 1000 poeng. Ved hjelp av en formel: (1000poengtid/oppnådd tid)3*1000 beregnes så poengsummen for det enkelte resultatet.
 • Progressivt: 4X200 progressivt, int. 4\'00\" betyr at hver 200 m svømmes progressivt, hvor første 50 svømmes rolig, neste 50 raskere, neste 50 raskere igjen, og siste 50 maks
 • Pull-Buoy: Et flytemiddel som brukes i svømmetrening, spesielt til å holdes mellom bena ved trening av armtak. For de språkinteresserte er den siste delen av begrepet avledet av det engelske ordet for flyteevne; buoyance.
 • Pull-Outs: Pull-Out er en styrketreningsøvelse. Den utføres i vann på dybde min 1.80, og fortrinnsvis med bassengkanten vesentlig høyere enn vannflaten. Svømmeren står mot veggen med hendene på bassengkanten ca. en skulderbredde fra hverandre. UTEN fraspark skal svømmeren så heise seg helt opp av vannet. Når svømmeren har heist seg helt opp skal han/hun senke seg rolig ned i vannet igjen. I et treningspass kan Pull-Outs benyttes på følgende måte:

1x 200M fri i cruise-fart

10x Pull-Outs

1x 200M fri i cruise-fart

 • Rekrutt: Svømmere som deltar i konkurranse uten rangering, og hvor alle deltakere blir premiert. Gjelder vanligvis for svømmere som er 10 år eller yngre.
 • Rygg: Rygg er den 3. raskeste av de fire svømmeartene brukt i moderne konkurransesvømming. Utgangsposisjonen for et ryggtak er en svømmer som ligger på ryggen, med ansiktet/hodet i vannet og i fartsretningen, armene over hodet og benene samlet. En syklus begynner ved at den ene av armene trekkes bakover gjennom vannet. Når taket i vannet er gjennomført og armen ligger langs overkroppen, begynner fremføringsfasen hvor armen føres tilbake i utgangsposisjon over vannet. Helt i begynnelsen av fremføringsfasen begynner svømmeren å trekke arm nr. 2 gjennom vannet, og slik fortsetter det. Benspark foregår kontinuerlig og gjøres ved å plaske benene i vannet. Sparket begynner i hoften, knærne skal være stive og anklene fleksible. Pusting på rygg kan foregå kontinuerlig da munnen til enhver tid er over vannet, men de fleste svømmere foretrekker en rytmisk pusting enten på hvert tak eller hvert 2. tak.
 • Synkende: Å svømme hver repetisjon raskere enn den forrige. F.eks. en serie på 4X50 bryst med ett minutt startintervall, svømmer du 1. på 50 sek., 2. på 48 sekunder osv.
 • Utsvømming: Rolig svømmeøkt på slutten av treningen, eller etter en hard konkurranse, for å starte transporten av melkesyre ut av kroppen