*** PLEASE DO NOT TOUCH AGAIN THE FOLLOWING CODE !!!! ***

Bodø

50° År 1969-2019

Svømmeklubb

...bli med oss!

Leveregler for treneren

Som trener i BSK skal du oppfordre og legge til rette for at alle utøverne for oppfølging og mestring. Treneren har ansvar for sitt parti, og for at alle svømmerne får et sportslig og sosialt tilbud. Gjennom trening og oppfølging skal svømmeren mestre og glede seg over svømming.

Trene i BSK bidrar til fellesskapet gjennom:

 • Være gode forbilder
 • Møte presist og forberedt på trening
 • Som trener å være veileder, inspirator og motivator.
 • Bry deg og involver deg i utøverne dine
 • Bli kjent med utøverens individuelle mål og opplevelse av trening.
 • Vær positiv og respekter andre.
 • Vær bevisst på å gi alle utøverne oppmerksomhet og snakke til alle i løpet av en trening.
 • Vær en god ambassadør for klubben.
 • Gi forutsigbarhet til dine svømmere.
 • Gi utøverne positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Samarbeid godt og ha god kommunikasjon med utøvere, andre trenere, sportslig utvalg, ledere og foreldre.
 • Gruppe 3 trenere lager «svømmekort» før rekruttstevner slik at utøvere og foresatte er godt informert om øvelser før stevnet.
 • Er samlingspunkt på stevner, og bidrar til fellesfølelse. Oppfordrer alle til å heie på klubbens medlemmer på stevner
 • La mobiltelefon og nettbrett ligge under treningen, og ha fokus i bassenget.

Innholdet i trening skal være preget av:

 • En målrettet plan
 • Progresjon i opplevelser og ferdigheter
 • Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
 • Saklig og presis informasjon.