*** PLEASE DO NOT TOUCH AGAIN THE FOLLOWING CODE !!!! ***

Bodø

50° År 1969-2019

Svømmeklubb

...bli med oss!

Instruks for nøkkelkort på idrettsbygget på Bodin Vgs

  • 1) Ytterdøra skal være låst når det ikke er vakt tilstede, eller noen passer den.

  • 2) Når trener ankommer før trening, låses garderobedørene for jenter og gutter opp. Døra direkte inn til bassenget holdes låst.

  • 3) 5 minutter etter treningens start låses begge garderobedørene, og forblir låste ut treningstiden

(det er mulig å passere ut av dørene) Svømmere som ankommer etter dette kan lukkes inn enkeltvis.

  • 4) Hvis foresatte ønsker å følge treningen fra tribunen, kan trener låse opp tribunedøra.

  • 5) Etter treningens sjekker trener at disse dørene er låste:

*Guttegarderobe

*Jentegarderobe

*Mellomgang basseng nede

*Tribunedør

*Dørene mellom dusjene og bassenget.


  • 6) Neste leietaker slippes ikke inn i garderober eller svømmehall uten at badevakt/livredder for disse er tilstede.


Hvis ny badevakt/livredder er på plass i bassengrommet, kan dørene mellom dusjene og bassenget forbli ulåste. I motsatt fall skal INGEN oppholde seg i bassengrommet, og alle dørene låses.

NB: Siste trener som forlater idrettsbygget har ansvaret for å påse at dørene er forsvarlig låste. Unnlatelser vil medføre at vi mister rettigheter på nøkkelkortene!