*** PLEASE DO NOT TOUCH AGAIN THE FOLLOWING CODE !!!! ***

Bodø

50° År 1969-2019

Svømmeklubb

...bli med oss!

VELKOMMEN SOM MEDLEM I BODØ SVØMMEKLUBB

Postet av Bodø Svømmeklubb den 2. Sep 2015

Bodø svømmeklubb ønsker deg/dere velkommen som medlem i klubben.Som nytt medlem i klubben vår vil vi gjøre deg/dere oppmerksom på hvordan klubben drives, er organisert, kostnad ved medlemskap osv., slik at du/dere vet hva som kan forventes av klubben og hva som forventes av dere.INNMELDING:Innmelding i Bodø svømmeklubb må skje skriftlig. Etter gjennomført prøvesvømming vil treneren signere på skjema om at dere tas opp i klubben. Det vil bli utlevert, eventuelt oversendt innmeldingsskjema.Innmeldingsskjemaet leveres til trener, som signerer for at prøvesvømming er gjennomført og hvilken gruppe svømmeren vil tilhøre. Det er viktig at skjema fylles ut og leveres, da det kun er barn som er innmeldt i klubben som dekkes av forsikringsordningen som klubben har gjennom Norges Idrettsforbund.UTMELDING:
Utmelding må skje før 1. februar for vårhalvåret og før 1. september i høsthalvåret. Utmelding etter fristen medfører at treningsavgift for inneværende halvår må betales. Utmelding gjøres via minidrett.no.TRENINGER:
Svømmerne deles opp i tre grupper etter ferdighetsnivå.Gruppe 3: Rekrutter. Treningen skal gi en innføring i alle svømmearter og gi gode treningsvaner. Deler av treningene skal være preget av lek, og det legges vekt på trivselGruppe 2: Treningen vil legge større vekt på teknikktrening og aerob utholdenhetstrening. Treningen vil kreve god konsentrasjon av svømmerne, men vil også inneholde litt lek.Gruppe 1: Treningen retter seg til svømmere som behersker alle svømmeartene godt, og som er villig til å trene seriøst, hardt og målbevisst. Det stilles krav til disiplin og innsats på treningene. Mål for treningene er konkurranser, både i Nord-Norge og på nasjonalt nivå.KONKURRANSEDELTAKELSE:Klubbens terminliste viser hvilke stevner som er åpne (dvs. at alle som har gjennomført to rekruttstevner kan delta) og hvilke stevner som kun er for dem som har kvalifisert seg (krav til tid). I samråd med trener avgjøres det hvem av svømmerne som er klare for deltakelse på de åpne stevnene og hvilke distanser som skal svømmes. Stevner utenbys krever reiseledere, og foreldre/foresatte må påregne å stille som reiseledere. Dette går på rundgang.Ved stevnedeltakelse må svømmeren betale en egenandel. Denne varierer etter hvor stevnet skal avvikles. Før svømmeren deltar på stevner lisensen til Norges svømmeforbund være betalt. Hvis ikke kan det medføre bot som kreves inn av NSF. Lisensen knytter seg til forsikringer som alle svømmerne skal være dekket av.KOSTNAD MEDLEMSKAP:Klubbens inntekter består av kontingenter, treningsavgifter, inntekter ved salg av toalettpapir, dugnad ved offentlig bading og evt annen dugnad. Pr. i dag er kontingent, treningsavgift, lisens og toalettpapirsalg som følger:Kontingent kr. 500,- pr. år. (dekker forsikring på svømmeren).Treningsavgift (kan reguleres av styret ihht vedtatt budsjett)ogruppe 1 ” 3.200,- pr år (søskenpris kr. 2.500,-)ogruppe 2 ” 2.450,- pr. år (søskenpris kr. 1.925,-)ogruppe 3 ” 1.800,- pr. år (søskenpris kr. 1.250,-)Lisens til Norges svømmeforbund:okr 300,- pr. år for barn tom 12 årokr 450,- pr. år fom 13 årToalettpapirsalg:ogruppe 1: 20 sekker alternativt betale kr 1.400,- for frikjøpogruppe 2: 15 sekker alternativt betale kr. 1.050,- for frikjøpogruppe 3: 10 sekker alternativt betale kr. 700,- for frikjøp.

Papir selges inntil to ganger i året: februar/mars og oktober, og er en viktig inntektskilde for klubben. Det gis 50 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2, og fritak for søsken nr. 3.ORGANISERING:Bodø svømmeklubb drives på dugnad av foreldrene i klubben. Det betyr at alle er nødt til å ta i et tak. Om alle stiller opp og gjør litt, så slipper vi at belastningen på enkelte foreldre blir for stor. Vi har derfor valgt å dele foreldre/foresatte opp i følgende grupper:-Økonomi (regnskap, lønn, reiseregninger mm)-Sport (stevnedeltakelse, treningsleir, arrangere svømmeskole og offentlig bading)-Trenere (rekruttering, utdanne trenere, organisere trenere, sette sportslige mål for de forskjellige svømmegruppene)-Miljø (sosiale miljøtiltak på tvers av gruppene, arrangere avslutninger)-Sponsor/Marked (salg toalettpapir, skaffe sponsorer, markedsføring, )-Arrangement (arrangere Saltentreffet, klubbmesterskap og rekruttstevner). Saltentreffet arrangeres årlig, og er et så stort arrangement at samtlige foreldre/foresatte må delta for at stevnet skal kunne gjennomføres.

Hver gruppe har en hovedansvarlig som også er styremedlem. I tillegg består styret av en leder og en nestleder. De ansvarlige og leder/nestleder velges på klubbens årsmøte.Ved innmelding av ditt barn i BSK, må du/dere som forelder/foresatt sette opp tre ønsker i prioritert rekkefølge for hvilken gruppe du ønsker å delta i. Begge foreldre må sette seg opp på gruppe.DUGNAD:Offentlig bading
Klubben driver offentlig bading i svømmehallen. Oppgaven med å være kasserer, badevakt og assistent går på omgang, og medfører at hver familie to til tre ganger i året stiller opp onsdag fra kl. 1800-2100, og lørdag fra 1000-1400.Saltentreffet
Ved gjennomføring av Saltentreffet stiller samtlige foresatte og jobber dugnad ved avvikling av arrangementet i oktober hvert år. Behov for å dekke diverse funksjoner som dommere, tidtakere, kafedrift, nattevakter, sekretariat, forberedelser og etterarbeid. Her vil alle foresatte bli involvert. Arbeidsliste blir utarbeidet.Rekruttstevner, Julesvømming og Klubbmesterskap
Egne rekruttstevner og interne aktiviteter krever vesentlig mindre dugnad, men det er behov for å dekke diverse funksjoner som for Saltentreffet.Reiseleder
Foresatte benyttes som reiseleder på utenbys stevner hvor svømmerne skal overnatte.Treningssamlinger lokalt og andre leirerI forbindelse med avvikling av treningsleirer vil det alltid være behov for assistanse fra foresatte.Annen Dugnad
Inntektsbringende arbeid som klubben får tilbud om å gjennomføre.
HJEMMESIDER OG INFORMASJONSFLYT:
Adressen til klubbens hjemmesider er: www.bodo-svommeklubb.no
Her legges det ut nyttig informasjon, invitasjon til stevner med mer.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å sjekke hjemmesidene med jevne mellomrom.
Annen informasjon distribueres pr mail til oppgitt mailadresse ved innmelding, og vi ber foreldre/foresatte sjekke mailen sin jevnlig.
Klubbens mailadresse er: post@bodo-svommeklubb.noBodø svømmeklubb håper du/dere vil finne deg/dere vel til rette som medlem i klubben vår.Har du flere spørsmål rundt klubben, deltakelse og medlemskap, så kan disse rettes til trener eller til ansvarshavende i de forskjellige gruppene.Med vennlig hilsen
Styret i Bodø svømmeklubb


Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline